Suche powietrze przy rekuperacji

Często, właściwie z mojego doświadczenia w 70-ciu % Klienci jako jeden z argumentów przeciw stosowaniu rekuperacji wskazują zbyt suche powietrze.

Czy się zgodzić z tym argumentem? - Nie do końca się zgadzam. Czemu? Trzeba rozpatrywać temat co zrobić by tak niebyło. Całość zależy od wielu czynników: instalacji, doboru rekuperatora, typu wymiennika i sposobu użytkowania.

Generalnie polecam wybór wentylacji wymuszonej, ale.. z dobrym wykonaniem i przemyślanym użytkowaniem.

Wyjaśniam.

Żaden inny czynnik wpływający na komfort wewnętrzny nie jest tak kontrowersyjny jak „suche powietrze” i chęć uzyskania wyższej wilgotności w domu. Przeciąg i uczucie suchego powietrza to problem z komfortem i wielu odczuwa potrzebę rozwiązania tematu.

W domach wystarczająca ilość wilgoci wytwarzana jest podczas codziennych czynności, mycie, używanie wody, gotowanie, wchodzenie, wychodzenie i otwieranie drzwi, wietrzenie itp.,… (z wyjątkiem okresów ekstremalnie niskich temperatur - powinniśmy być w stanie zaakceptować, że w takich okresach panuje stosunkowo niska wilgotność).

Domy z „naturalną wentylacją” przez zewnętrzne kratki ścienne w ścianach lub zawory szczelinowe w oknach często mają odwrotny problem. Dom jest zaopatrywany w zbyt mało powietrza, aby wilgoć pochodząca z wykonywanych w nim czynności była wchłaniana przez powietrze wentylacyjne i wyprowadzana na zewnątrz przez zawory. Codzienne czynności wykonywane w łazience, mycie gotowanie zapewniają nadmiar wilgoci, która może powodować kondensację na oknach lub innych zimnych powierzchniach. Pożądane jest, aby powietrze w domu było wymieniane średnio raz na godzinę. Ważna jest dobra wentylacja z pralni, kuchni i łazienki.

Z drugiej strony, zbyt duże prędkości powietrza z systemów wentylacyjnych, które nie rozprowadzają równomiernie powietrza w pomieszczeniu, wysuszają błony śluzowe i zwiększają uczucie „suchego powietrza”. W domach wystarczająca ilość wilgoci jest zwykle wytwarzana podczas codziennych czynności, z wyjątkiem wyjątkowo zimnych okresów. Wilgotność względna w pomieszczeniach mieszkalnych mieści się w granicach 40–60%, co jest zalecane jako optymalne. Jednak rzeczywiście wentylacja wymuszona może obniżyć te wartości nawet do 20%, dlatego by temu zjawisku zapobiec można, a co polecam:

Krótko mówiąc, możemy zminimalizować do minimum wysuszanie przy rekuperacji, i to wystarcza, a zastosowanie wentylacji wymuszonej jest i tak dużo pozytywniejsze od grawitacyjnej.

Bazując na wiedzy, i opierając się na doświadczeniu właśnie tak staramy się podpowiadać swoim przyszłym klientom


Autor: Marcin