ZABEZPIECZENIE DEFROST

   Wymienniki rekuperatorów FLEXIT są zbudowane z najlepszej jakości aluminium. W przeciwieństwie do wymienników przeciwprądowych, wymienniki obrotowe nie wysuszają powietrza – co więcej omówione jest w poprzednich podstronach.

Przewagą wymienników obrotowych nad krzyżowymi  jest również, co tutaj podkreślimy –  że nie mają problemu z zamarzaniem.

   Dzięki unikatowej technologii i wysoko jakościowym materiałom, rekuperatory FLEXIT nie posiadają nagrzewnicy wstępnej – bo nie potrzebują! . Co zyskujemy dzięki temu? Ogromne oszczędności energii elektrycznej w zimie.

   Gdyby jednak temperatury wyjątkowo spadły w okolice -20C, z pomocą przychodzi nasza unikalna technologia De-Frost. Celem tego zabezpieczenia jest uniemożliwienie tworzeniu się lodu na wymienniku i finalnie jego unieruchomienie.

Sytuacje są kontrolowane i wykrywane za pomocą pomiaru temperatury w rzeczywistym czasie – dzięki czujniku B6.

DE-FROST JAK TO DZIAŁA?

Pierwszy etap – wpływa jedynie na prędkość obrotów wymiennika

Drugi etap –   prędkości wentylatorów  jest dodatkowo zmieniana według potrzeb i działa równolegle z redukcją prędkości rotora wymiennika

Gdy w aplikacji włączona jest funkcja „odladzania”, jest ona zawsze w trybie czuwania i nie wymaga specjalnego uruchomienia.

Pierwszy etap – redukcja prędkości wentylatora

 

 • czujnik temperatury powietrza wyrzucanego (B6) jest monitorowany.

 • jeśli temperatura B6 spada poniżej wartości ustawionej jako limit dla De-icing (z możliwością obniżenia ze względu na poziom wilgotności H1), aktywowany jest 1 etap funcji De-icing.

 • obniżona jest prędkość obrotów rotora do ustawionego poziomu. Prędkość rotora/wymiennika jest utrzymywana na tym poziomie przez ustawiony stały czas, po czym przywracana jest normalna prędkość wymiennika, z trybu pracy przy którym działanie przejęła funkcja De-icing

 • proces odladzania – funkcja De-Frost jest blokowana na określony czas. Nowy proces odladzania może rozpocząć się najwcześniej po upływie czasu wyłączenia i jeśli poziom temperatury B6 nadal znajduje się poniżej ustawionej wartości zadanej dla De-icing.

 • jeśli temperatura B6 jest wyższa od ustawionej wartości, nowy proces odladzania nie jest uruchamiany, ani nie jest obliczany okres czasu wyłączenia.

 • proces odladzania rozpoczyna się od początku, gdy B6 ponownie w pewnym momencie spadnie poniżej ustawionej wartości zadanej dla De-icing.

Drugi etap- redukcja prędkości wentylatora

 

 • etap 2 zwykle nie rozpoczyna się bezpośrednio z pierwszym etapem (w zależności od nastawień i bieżącej sytuacji)

 • etap 2 jest zwykle używany, jeśli po okresie wyłączenia, poziom temperatury B6 leży poniżej wartości zadanej dla etapu 2

 • etap 2 rozpoczyna się zawsze jednocześnie z redukcją prędkości obrotów wymiennika (etap1) oraz zmniejszeniem prędkości wentylatorów na poziom zadany w ustawieniach funkcji De-icing.

 • zmniejszenie prędkości wentylatora jest utrzymywane na tym poziomie przez ustawiony czas aktywności.

 • po upłynięciu czasu aktywności etapu 2, zostaje przywrócona normalna prędkość wentylatora i obrotów wymiennika.

 • prędkość wentylatora do odladzania można ustawić na 0%, co oznacza, że zimne powietrze z zewnątrz nie trafi na wymiennik. Jeśli ustawienie prędkości wentylatora nawiewu jest ustawione na 0%, monitorowanie wentylatora jest dezaktywowane, a nagrzewnica na nawiewie wyłączona.

Schemat króćców oraz przepływu powietrza w rekuperatorze

 • EXTRACT AIR  – wyciąg       
 • EXHAUST AIRwyrzutnia
 • SUPPLY AIR  – nawiew                                      
 • OUTDOOR AIR – czerpnia     

Wartość temperatury odczytana z czujnika B6 określa, który stopień De-icing jest konieczny.

 • Poziom temperatury Etapu 1 można ustawić zgodnie z poziomem wilgotności powietrza wywiewanego, jeśli RH czujnik wilgotności względnej jest zainstalowany. W ten sposób punkt początkowy dla Etapu 1 można zoptymalizować w sytuacji, gdy poziom wilgotności (H1) jest bardzo niski, a zatem nie zwiększa ryzyka oblodzenia.
 • W zależności od poziomu wilgotności powietrza wywiewanego (H1), rzeczywista wartość temperatury zadanej dla ochrony przed oblodzeniem może być skompensowana do poziomu o kilka stopni niższego, niż początkowo ustawione dla B6.

Czujnik temperatury B6 – zależny Okres wyłączenia.

Za każdym razem, gdy temperatura B6 spada poniżej wartości zadanej dla Etapu 1, dla pierwszego interwału stosowany jest maksymalny okres wyłączenia.

Determinacja czasu wyłączenia / blokada funkcji De-icing

   Gdy interwał okresu wyłączenia się skończył i jeśli temperatura B6 jest poniżej wartości zadanej dla etapu 1, to nowy czas trwania okresu wyłączenia obliczany jest zgodnie z poziomem temperatury B6. Nowy czas zawsze naliczany jest jako długi, ponieważ temperatura B6 leży poniżej wartości zadanej dla etapu 1. Po upływie czasu przerwy w działaniu i przekroczeniu przez B6 wartości zadanej stopnia 1, odladzanie uznaje się za zakończone pomyślnie, a maksymalny czas zostanie ponownie użyty,  gdy B6 po raz kolejny spadnie poniżej wartości zadanej dla etapu 1.

Determination_of_off_time

Detekcja blokady paska napędowego oraz blokady wymiennika ciepła:

 • wymiennik obrotowy napędzany jest paskiem, przez silnik krokowy. W niektórych sytuacjach pasek może zostać zerwany, a wirnik może utknąć z powodu lodu lub awarii mechanicznej.
 • aby zapewnić bezawaryjną pracę i chronić urządzenie, silnik oraz inne komponenty kontrolera automatycznie wykrywają takie sytuacje.

Wykrywanie zablokowanego rotora wymiennika obrotowego:

 • gdy rotor jest całkowicie zablokowany – nie może się w ogóle obracać – oznacza to zwarcie elektryczne.
 • sprzęt ochronny natychmiast zatrzymuje silnik i wywołuje alarm.
 • wykrywanie zablokowania jest monitorowane przez prąd cewki wyjściowej sterownika krokowego. Gdy wymiennik się zablokuje lub obrót jest mocno ograniczony, siła potrzebna do obracania wymiennika unosi się, a to oznacza że silnik wymiennika zwiększa moment obrotowy oraz prąd cewki sterownika.

POLECAM jako INSTALATOR