Co to jest rekuperacja i na czym polega?

Całkowita ilość powietrza wpływająca do budynku w danej chwili musi być równa ilości powietrza usuwanego z budynku. Tak jest zawsze, niezależnie od tego czy jest to grawitacja, czy rekuperacja.

Przy systemie grawitacyjnym dzieje się taka wymiana niekontrolowanie, a o komforcie i oszczędności energii cieplnej można całkowicie zapomnieć. Zwłaszcza zimą. Słowo komfort jest i tak pisane przez małe “k”, gdyż szczególnie przy załączonym okapie kuchennym zimne powietrze dostaje się w tempie wentylatora nadmuchowego do naszego domu. Tu są tylko straty i nie ma mowy o jakimkolwiek odzysku ciepła.

Sytuacja zmienia się, jeżeli mowa o rekuperacji. Tu zapominamy o kratkach przelotowych grawitacyjnych i niekontrolowanym ruchu powietrza, teraz wszystko będzie działo się już za naszą wiedzą, a napływające chłodne powietrze z zewnątrz i wyrzucane z domu jest już pod pełną naszą kontrolą. Dlaczego? Co to jest rekuperacja i jak to się dzieje?

Czy warto montować rekuperację?

Urządzenie, czyli rekuperator, ma za zadanie „odzyskać” ciepło z usuwanego powietrza z domu i „przekazać” go temu wdmuchiwanemu do domu. I tak się dzieje za pośrednictwem wymiennika ciepła – to najlepsza odpowiedź na pytanie, czy warto montować rekuperację. Im lepszy technologicznie wymiennik, tym sprawniejszy odzysk. Jest to ważne. Dobre wymienniki odzyskują do 95% ciepła, ale samo to nie wystarczy. System musi być sprawny w całości instalacji. I tutaj ważna jest nie tylko praktyka i wiedza wykonawcy, ale i dokładność i staranność wykonania instalacji.

Wracając do ogółu i pytania o to, co to jest rekuperacja. Rekuperator prócz wymiennika ciepła posiada 2 wentylatory – jeden nawiewny, drugi wyciągowy. Wentylatory te są również ważne, a konkretnie ich jakość. Wpływa to na bardzo ważny czynnik rekuperatora, a mianowicie jego głośność i żywotność. Głośność jest tym, na co zwraca uwagę najwięcej klientów, tak nawiasem mówiąc, dlatego szukając odpowiedzi na pytanie, jakie są dobre rekuperatory, warto skorzystać z pomocy fachowców.

Jakie są niezbędne elementy rekuperatora, czyli dobre podzespoły kluczem do efektywnej pracy

Rekuperator jest podłączony do wcześniej przygotowanej instalacji, w której skład wchodzą 4 główne ciągi instalacji, a mianowicie: nawiew, wyciąg, czerpnia i wyrzutnia.

1. Czerpnia świeżego powietrza – jest zlokalizowana przykładowo, na ścianie domu, jako zwyczajna kratka o średnicy przykładowo fi 200. Od tejże kratki natomiast jest doprowadzona instalacja kanałami wentylacyjnymi do rekuperatora. Instalacja ta ma za zadanie doprowadzić właśnie świeże powietrze do domu. Ważne jest aby instalacja taka była wykonana dokładnie, gdyż nieprofesjonalne wykonanie lub błędnie dobranie materiałów wygeneruje mnóstwo problemów w przyszłości, a konkretnie w zimie, przykładowo ze skraplaniem kondensu.

2. Wyrzutnia powietrza – analogicznie jak czerpnia, za wyjątkiem funkcji - ma za zadanie wyrzucić zużyte powietrze z domu. Tam gdzie świeże powietrze jest najważniejsze.

3. Nawiewne kanały prowadzone są do pomieszczeń typu sypialnia, czy salon, a zakończone kratkami nawiewnymi w pomieszczeniach – standardowo są to okrągłe zaworki powietrzne o średnicy fi 125.

4. Wyciąg powietrza odbywa się za pomocą innych kanałów wentylacyjnych z pomieszczeń typu toaleta, kuchnia, magazynek czy garderoba, również zakończonych kratkami, ale typu wyciągągowego. Wyciąga się powietrze z najbardziej zanieczyszczonych zapachami pomieszczeń.

Uruchomienie rekuperatora

Uruchamiamy. Mając już gotową instalacje, jak i rekuperator możemy uruchomić system. Urządzenie zastartowało. Teraz, powietrze jest czerpane z zewnątrz, przechodzi przez wymiennik w rekuperatorze, jednocześnie ogrzewając się przez tenże wymiennik, korzystając z powietrza usuwanego i dalej przewodami nawiewnymi nawiewa do domu. W tym samym czasie powietrze jest usuwane z pomieszczeń przez kanały wyciągowe i przechodząc przez wymiennik oddaje ciepło temu nawiewnemu, a potem jest wyrzucane na zewnątrz. Co ważne te dwa strumienie nie mieszają się nigdy, gdyż przechodzą przez wymiennik specjalnymi kanalikami, gdzie albo oddają albo odbierają ciepło. Ich zetknięcie przez wymiennik jest niemożliwe. Tak jest zbudowany wymiennik.

Generalnie, wymiana powietrza jest w systemie ciągłym, delikatnie i nie ma sytuacji, w której ciepło byłoby niekontrolowanie wyrzucone z domu (prócz funkcji w której możemy zażądać sami tzw. przewietrzania domu, ale jest to na naszą wyraźną komendę).

Na końcu, po uruchomieniu całość musi być odpowiednio wyregulowana i zbilansowana. Każdy z punktów czy to nawiewny czy wyciągowy. Całościowy bilans nawiewu i wyciągu ma się zgadzać.

To tylko schematyczne i ogólne objaśnienie działania, lecz rozwiewające wątpliwości dotyczące tego, co to jest rekuperacja albo czy warto ją montować. Rekuperator jest zabezpieczony automatyką, a instalacja jest bardziej złożona.

schemat rekuperacji w domu